Sztuka jako forma komunikacji

sztuka jako forma komunikacji

Na przestrzeni wieków filozofowie starali się odpowiedzieć na pytanie czym jest sztuka. Na jej rozwój i tematykę z pewnością mają wpływ ramy czasowe, jak i podłoże uwarunkowane daną sytuacją polityczną, społeczną czy kulturową. Obecnie przyjmuje się, że sztuka to oryginalne, celowe działania twórcy wzbudzające emocje w odbiorcy z powodów estetycznych.

Czytaj dalej Sztuka jako forma komunikacji