Laureaci III edycji

Debiut Publicystyczny:
Michael Łyczek
za teksty Amerykański sen po polsku i Boski komputer – opublikowane w Stylowym Magazynie Studenckim “SMS”.

Inicjatywa Roku:
Czasopismo DETALKS