And the winner is… czyli o nagrodach dziennikarskich – część II

Dzisiaj czas na kolejną dawkę wiedzy o następnych polskich wyróżnieniach dla tych, których kojarzymy z medialnego świata. Osób, wykonujących często trudną pracę, aby przekazać odbiorcom garść informacji dotyczących wydarzeń na świecie, w kraju, regionie. Zajmują się też dostarczaniem rozrywki. Wśród licznych obowiązków, zadań, jakie do nich należą, warto docenić ich zaangażowanie, dlatego poniżej prezentujemy kolejne 5 ,,bonusów”: 

1. MediaTORy- Studenckie Nagrody Dziennikarskie 

Są przyznawane polskim dziennikarzom od 2007 roku. Wyróżnionych wyłania plebiscyt, w którym biorą udział studenci dziennikarstwa z całej Polski. Organizatorem jest Stowarzyszenie MediaTory oraz członkowie Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Jakie są rodzaje nagrody?  

– MediaTOR Główny to uhonorowanie za najwyższe standardy dziennikarstwa, dla najlepszego publicysty, news-reportera, dziennikarza rozrywkowego i za najgłośniejsze wydarzenie medialne. Zaliczamy tutaj: 

*AuTORytet,  

*NawigaTORa, 

*TORpedę,  

*DetonaTORa, 

*AkumulaTORa. 

-MediaTORy Specjalne:  

*PromoTOR,  

*ProwokaTOR,  

*InicjaTOR,  

*ReformaTOR. 

2. Nagroda Mediów Publicznych  

Organizowana jest od 2008 roku przez Telewizję Publiczną i Polskie Radio głównie w dziedzinie literatury pięknej – COGITO oraz współczesnej muzyki poważnej OPUS. W jej ramach są także Nagrody Mediów Publicznych w kategorii: 

-Muzyka, 

-Obraz, 

-Słowo, 

-Idea. 

W 2021 roku wyróżniono publicystę, dziennikarza, którego teksty można przeczytać w tygodniku ,,Do Rzeczy” Piotra Semke w kategorii Idea. Laureatką została także autorka programu interwencyjnego ,,Sprawa dla reportera” Elżbieta Jaworowicz w dziedzinie Obraz.  

3. Nagroda im. Mariana Krzaka 

Przyznawana od 1997 roku przez sektor bankowy w Polsce. Jej organizatorem jest Związek Banków Polskich. To jedno z najstarszych, najbardziej prestiżowych wyróżnień. Cel tej nagrody to wspieranie, wyróżnienie redakcji i dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką finansowo – bankową oraz szerzących wiedzę ekonomiczną i przekazywanie jej w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców.  

Docenionych może zostać jedynie dwoje dziennikarzy. W 2022 roku był to Krzysztof Berenda (RMF FM) i Karolina Wysota (Money.pl).  

4. Nagroda im. Bolesława Prusa 

Najbardziej prestiżowe oraz najwyższe docenienie dla dziennikarzy. Organizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od 1969 roku, z małymi przerwami. Wznowienie nastąpiło w 2015 roku po przeszło 10 latach pauzy. Od tego momentu nagrody przyznaję się według nowych, zmienionych zasad. ,,Złotego Prusa” można zdobyć za całokształt dokonań zawodowych i ,,Zielonego Prusa” dla młodych dziennikarzy do 35 roku życia za wybitne osiągnięcia publicystyczne i dojrzałość twórczą. W konkursie mogą startować głównie dziennikarze, którzy pracują w radiu, telewizji, prasie i tworzą treści pokazywane w Internecie.  

5. Nagroda im. Bogusława Wierzbiańskiego 

Poprzez tą nagrodę uhonorowane zostają redakcję lokalnych gazet, w zamian za podejmowanie ważnych tematów społecznych związanych między innymi z rozwojem wspólnot lokalnych. Organizatorem jest Fundacja Pro Publico Bono wraz Polsko – Amerykańską Fundacją Wolność. Wygrani dostają10 000 zł oraz tytuł Gazety Roku. Co ciekawe, zgodnie z regulaminem oznaczenie otrzymuję tylko ten zespół, gdzie dziennikarze zdobyli najwięcej nominacji. Do przykładowych kategorii zaliczamy dziennikarstwo śledcze i interwencyjne, reportaż prasowy i wywiad. Wśród laureatów odnaleźć można Gazetę Jarocińską. 

Takim sposobem poznaliśmy najważniejsze polskie ,,trofea”, jakie mogą otrzymać dziennikarze. ,,Bonus” w postaci wygranego konkursu, na pewno daję jeszcze większą motywację do działania. To bardzo miłe, że właśnie w Polsce osoby związane z prasą, radiem i innymi mediami mogą liczyć na takie ,,premie”, ponieważ za swoją pracę, którą traktują jak misję, należą się im ogromne brawa! Dzięki ich poświęceniu, chęci, pasji tworzenia możemy wiedzieć jeszcze więcej o otaczającym Nas świecie.  

Autorka: Jadwiga Ślizowska – studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W Nagrodzie Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka w Biurze Prasowym.

Źródła: 

1.https://pl.ejo-online.eu/obserwatorium/nagrody-dziennikarskie/nagrody-dziennikarskie#:~:text=Kategoria%3A%20Nagradzane%20s%C4%85%20prace%20dziennikarskie%20w%20kategoriach%20telewizja%2C,po%20jednej%20nagrodzie%20pieni%C4%99%C5%BCnej%20w%20wysoko%C5%9Bci%205.000%20euro. 

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/MediaTory 

3.https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Medi%C3%B3w_Publicznych#:~:text=Nagroda%20Medi%C3%B3w%20Publicznych%20%E2%80%93%20nagrody%2C%20w%20zamiarze%20maj%C4%85ce,PEN%20Club%20i%20Zwi%C4%85zek%20Kompozytor%C3%B3w%20Polskich%2C%20we%20 

4.https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/3082374,Ogloszono-laureatow-Nagrod-Mediow-Publicznych-2022-Kto-otrzymal-statuetke 

5.https://www.gruparmf.pl/krzysztof-berenda-laureatem-dziennikarskiej-nagrody-im-mariana-krzaka,article,1273.html#:~:text=Nagroda%20im.%20Mariana%20Krzaka%20to%20jedna%20z%20najstarszych,w%20Polsce%20%E2%80%93%20konkurs%20organizuje%20Zwi%C4%85zek%20Bank%C3%B3w%20Polskich. 

6.https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_im._Boles%C5%82awa_Prusa 

7.https://dziennikarzerp.org.pl/nagrody-im-boleslawa-prusa/ 

8.https://pafw.pl/wydarzenie/gazeta-jarocinska-laureatem-nagrody-im-boleslawa-wierzbianskiego/ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *