And the winner is… czyli o nagrodach dziennikarskich – część I

Dziennikarz to zawód odpowiedzialności społecznej i osoba, która za swoje poświęcenie i wytrwałość, zaangażowanie w wykonywaną pracę może zostać nagrodzona. Takiego rodzaju docenienie jest uhonorowaniem ciężkiej pracy, w której nierzadko musi zmagać się z problemami. Warto zaznaczyć, że nagrody dziennikarskie przyznawane są w różnych kategoriach. Poniżej przedstawiamy top 5 nagród dziennikarskich przyznawanych w Polsce.

  1. Grand Press 

Jest to nagroda przyznawana od 1997 roku przez wydawany w Poznaniu miesięcznik dziennikarski ,,Press” dla najlepszych polskich dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Kategorie, w których można startować to:  

-news,  

-dziennikarstwo śledcze,  

-publicystyka,  

-reportaż, 

-dziennikarstwo specjalistyczne.

Dziennikarze wyróżnieni w poszczególnych kategoriach mogą otrzymać 1000 euro. Pozostali laureaci konkursu również otrzymują nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. Materiały nagrodzonych dziennikarzy publikowane są każdego roku w książce Grand Press ,,Dziennikarskie Hity”. 

2. Główna Nagroda Wolności Słowa 

Nazywana jest Polskim Pulitzerem, nie bez powodu, gdyż jest wzorowana właśnie na amerykańskiej nagrodzie Pulitzer Prize przyznawanej za wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, literatury pięknej i muzyki. Można ją otrzymać za publikację w obronie demokracji i praworządności, które demaskują nadużycia władzy, korupcję oraz naruszają prawa obywatelskie i prawa człowieka. Na zwycięzcę czeka 15 000 zł, ufundowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  

3. Nagroda im. Dariusza Fikusa “Człowiek w mediach” 

Przyznawana od 1 marca 1997 roku dla ludzi mediów. Została ustanowiona w pierwszą rocznicę śmierci Dariusza Fikusa, który był dziennikarzem, redaktorem, menadżerem oraz wydawcą. W 1989 r. objął funkcję redaktora naczelnego ,,Rzeczpospolitej”. To właśnie ta redakcja odpowiada za organizację Konkursu o Nagrodę im. Dariusza Fikusa. Jego celem jest dążenie do umocnienia wolnych i niezależnych mediów, tworzonych z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej i wysokich standardów moralnych przyznawaną “za osiągnięcie sukcesu w mediach”. W kategorii twórca w mediach i twórca mediów można zdobyć nagrodę 25 000 zł.  
 
4. Wiktory  

Nagroda przyznawana od 1985 roku z małą przerwą po 2015. Wznowiona w 2022 roku. Wiktora można zdobyć kilkukrotnie. Organizatorem jest Akademia Telewizyjna. Kategorie, w jakich dziennikarze odbierają brązową statuetkę to:  

– najwyżej ceniony dziennikarz,  

-publicysta,  

-komentator,  

-twórca programu telewizyjnego,  

-odkrycie telewizyjne roku.  

Wyodrębnia się też Superwiktora oraz Specjalnego Superwiktora za całokształt pracy. Jako ciekawostkę należałoby wspomnieć, iż za rok 1989 Superwiktora otrzymał Jana Pawła II.  

5. Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego 

Przyznawana od 1999 roku. Można ją otrzymać za publikacje o tematyce związanej z problemami i wydarzeniami międzynarodowymi. Główną wygraną jest 10 000 zł, której fundatorem jest wydawnictwo ,,Presspublica”. Pierwszym uhonorowanym dziennikarzem został Bartosz Węglarczyk za publikację ,,Przez pięć kręgów”. W swoim dziele próbował przedstawić, jakie działania podejmowali polscy politycy, dyplomaci i Polonia amerykańska, aby wprowadzić nasz kraj do NATO. 

Kategorii, w których można otrzymać nagrodę jest dużo, dlatego każdy dziennikarz bez problemu znajdzie coś dla siebie. Warto podkreślić, że wyróżnienia są dla redaktorów motywacją i czynnikiem sprawiającym, iż chcę się im działać, aby dostarczać odbiorcom dawkę dobrych informacji! Oczywiście, to niejedyne laury dziennikarskie, jest ich zdecydowanie więcej. O kolejnych będziecie mogli dowiedzieć się w kolejnym poście z tej serii.  

Autorka: Jadwiga Ślizowska – studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W Nagrodzie Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka w Biurze Prasowym.

Źródła: 

1. https://pl.ejo-online.eu/obserwatorium/nagrody-dziennikarskie/nagrody-dziennikarskie#:~:text=Kategoria%3A%20Nagradzane%20s%C4%85%20prace%20dziennikarskie%20w%20kategoriach%20telewizja%2C,po%20jednej%20nagrodzie%20pieni%C4%99%C5%BCnej%20w%20wysoko%C5%9Bci%205.000%20euro 

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grand_Press 

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Pulitzera 

4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_im._Dariusza_Fikusa 

5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktory 

6.https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagrody_Stowarzyszenia_Dziennikarzy_Polskich#Nagroda_im._Kazimierza_Dziewanowskiego_(od_1999

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *